FORMULARZ


Wypełnij poniżej zamieszczony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Odesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z rejestracją w programie Biznes STARTer. Pamiętaj, aby być zauważonym musisz być interesującym. Twój pomysł ma szanse na wdrożenie, ale to od Ciebie zależy jak bardzo będziesz przekonujący ale i wiarygodny w promowaniu swojego projektu. Wyślij do nas wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i czekaj na kontakt od nas.
* - pole wymagane

Wymagane formaty załączników pdf, jpg, doc,docx, odf, ppt, rtf

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Regulamin

„Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami), w celu umożliwienia mi udziału w Projekcie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych przeze mnie w niniejszym formularzu danych osobowych oraz podanych przeze mnie informacji przez Complex S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 oraz przez wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej Complex, wobec których Complex S.A. pozostaje spółką dominującą. Lista podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Complex dostępna jest na stronie internetowej www.complexsa.eu.
Jestem świadomy/a faktu, że COMPLEX S.A. gwarantuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Projekcie.

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów związanych z tym projektem. Jeśli nie podejmiemy z Tobą współpracy, Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy i nigdy nie będą przez nas wykorzystane, ani komukolwiek udostępnione. Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie poufności danych skontaktuj się z naszym konsultantem